Sākums –  Izglītība – Kultūras satura izglītības projekti – 

Laikmetīgā māksla skolēniem

2013. gada 14. septembris

Unikāls, interaktīvs izglītības projekts 9. - 12. klašu skolēniem laikmetīgās mākslas izstādē.

Projekts izstrādāts pēc jaunākajām muzeju pedagoģijas tendencēm, lai, izmantojot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, izglītotu skolēnus par laikmetīgo mākslu un tās saistību ar dažādiem mācību priekšmetiem (fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju, vēsturi, politiku, filozofiju, literatūru, kultoroloģiju un informātiku).

Izglītības projekts pirmo reizi tiek īstenots topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas izstādē, Rīgas Mākslas telpā no 20. septembra līdz 27. oktobrim, taču programmas specifika un stiprā puse ir iespēja, pielāgojot programmas saturu, to izmantot dažāda rakstura izstādēs arī turpmāk.

Pirmā Izglītības projekta realizācija topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas izstādē paredz dažāda skaita skolēnu grupu dalību azartiskā piedzīvojumā, pildot interaktīvus, ar dažādiem mācību priekšmetiem saistītus uzdevumus planšetdatoros, kas izvietoti pie kolekcijas nozīmīgākajiem mākslas darbiem.

Uzdevumu tūre ir izstrādāta pēc spēles principa. Mazās grupās vai individuāli, skolēni veic interaktīvu uzdevumu planšetdatorā, kas novietots pie mākslas darba, un, izpildot nosacījumus, planšetdatorā tiek parādīta norāde uz nākamā uzdevuma punktu. 

Planšetdatoros veicamie interaktīvie uzdevumi ir izstrādāti, balstoties uz izglītības projekta organizatoru veiktajiem pētījumiem par Latvijas skolotāju un skolēnu ieinteresētību ārpusskolas izglītībā, Ārvalstu muzeju pedagoģijas jaunākajām tendencēm un moderno tehnoloģiju efektivitāti izglītībā. Lai pētniecības procesā gūtās zināšanas pielāgotu konkrētās izstādes saturam, ir izveidota speciālistu grupa, kas izstrādājusi laikmetīgās mākslas un dažādu mācību priekšmetu izziņas veicinošus uzdevumus. Uzdevumi tiek izstrādāti tā, lai tie varētu kalpot par izglītojošu materiālu arī pēc izstādes norises laika, t.i. izstādes virtuālās 360º tūres ietvaros. Ilgtspējība interneta vidē ļaus skolotājiem papildināt standarta mācību vielu ar interaktīviem uzdevumiem, kas skaidro laikmetīgo mākslu ar dažādu priekšmetu piemēriem un mācību priekšmetu saturam rod uzskatāmu pielietojumu mākslas darbos.

Laipni aicināti piedalīties gan eksakto, gan humanitāro priekšmetu skolotāji ar saviem skolēniem, gan atsevišķas skolēnu grupas, gan skolēni, kuri plāno apmeklēt izstādi individuāli. Dalība izglītības programmā ir pavisam vienkārša – piesaki savu vai savas grupas apmeklējumu izglītības projekta mājas lapā vai pa tālruni un piedalies! Dalība bez maksas.

Rādīt vēl