Sākums –  Labdarības fonds – Korporatīva ziņa – 

LLMM arhitektūras konkursu organizēs starptautiski atzītie MRC

2015. gada 22. novembris

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds noslēdzis darbu pie muzeja koncepcijas izstrādes un saskaņā ar to uzsācis nākamo muzeja izveides posmu - arhitektu komandas izvēli. Arhitektūras konkursu vadīs Londonā bāzētais Malcolm Reading Consultants, kas šovasar veiksmīgi organizējis komplicēto Guggenheim Helsinki muzeja arhitektūras konkursu Somijā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja vīzija ir kļūt par apmeklētāko mākslas muzeju Baltijas valstīs, kā arī par starpreģionālas nozīmes kultūras un mākslas centru, kura veidotās izstādes tiek regulāri iekļautas arī citu valstu muzeju programmās, pateicoties unikālajai kolekcijai par mākslas un vizuālās kultūras procesiem Latvijā un Baltijas jūras reģionā no 1960-tajiem gadiem un papildu spējot piesaistīt krājumu aizdevumus no privātiem kolekcionāriem.

Muzeja koncepcijā iezīmētā vīzija paredz arī to, ka muzeja ēkai jātop par izcilas arhitektūras paraugu un atpazīstamu pilsētas vizītkarti Rīgas viesiem. Ēkai jābūt būvētai ar tādiem vides ilgtspējības risinājumiem, kas spētu izpelnīties starptautisku interesi un novērtējumu. Lai sasniegtu šos mērķus, konkursu rīkot pieaicināts uzņēmums Malcolm Reading Consultants (MRC).

“Mēs ar gandarījumu atsaucāmies šim Latvijai tik nozīmīgajam projektam. Arhitektūras konkursa mērķis ir izvēlēties arhitektu komandu un muzeja arhitektoniskā veidola skici. Mēs plānojam, ka šis process varētu ilgt līdz sešiem mēnešiem, ņemot vērā to, ka uzrunāsim starptautiska līmeņa arhitektus un kā obligātu mūsu sadarbības nosacījumu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds izvirzījis Latvijas arhitektu iesaisti konkursa piedāvājumu veidošanā un tālākā darbā ar uzvarētāju arhitektu komandu. Esmu pārliecināts par arhitektu interesi, jo šajā projektā tiem būs iespēja veidot jaunu nacionālas nozīmes ēku galvaspilsētas centrā. Tā šobrīd, ja runājam par Eiropas galvaspilsētām, ir reta iespēja,” sadarbību komentē MRC valdes priekšsēdētājs Malkolms Rīdings.

MRC specializējas augsta līmeņa starptautisku arhitektūras konkursu rīkošanā nacionālas nozīmes jaunu ēku būvniecībai un to rekonstrukcijai visā pasaulē ar klientiem Somijā, Čehijā, Krievijā, Indijā, Katarā, Taivānā un citur. Londonā MRC kultūras jomas klientu vidū ir Viktorijas un Alberta muzejs, Dabas vēstures muzejs, White Cube galerija u.c. Apvienotās Karalistes paviljons pasaules lielākajā izstādē “EXPO Milano 2015”, kura arhitektoniskais risinājums tika izraudzīts MRC vadītā konkursa ietvaros, tikko ieguvis izstādes labākā paviljona titulu, kā arī vēl deviņas citas balvas, to skaitā, Itālijas Arhitektu asociācijas balvu par labāko paviljona arhitektūru.


Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja misija ir, atraktīvi izmantojot mākslas un vizuālās kultūras daudzveidīgās mijiedarbības formas un to klātbūtni mūsdienu cilvēka ikdienā, veidot laikmetīgās mākslas muzeju kā sabiedrībā iemīļotu tikšanās vietu – iedvesmai un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai. Muzeja mērķis ir uzturēt muzejā mājvietas un piederības sajūtu, ko veido atvērtība dažādajam, radošais gars un laikmetīgās mākslas rosināts domātprieks.

Par piemērotāko fokusu muzeja radošajā darbībā izraudzīts mērķis atspoguļot laikmetīgās mākslas un vizuālās kultūras mijiedarbības procesus Latvijā un plašāk - Baltijas jūras reģionā. Spēles laukuma ģeogrāfiskās robežas izvēlētas, lai ilgtermiņa darbības stratēģijā muzejam nodrošinātu gan starptautisko atpazīstamību un apriti starpreģionālos sadarbības tīklos, gan arī ļautu tā darbības programmai gūt plašu atbalstu vietējā auditorijā.

Muzeju paredzēts veidot kā “izkliedēto muzeju” jeb “jaunā žanra muzeju”, kas prezentē sevi ne tikai kā zināšanu krātuvi, bet arī kā zināšanu ģeneratoru, un kura apmeklētājs ir nevis pasīvs patērētājs, bet šī zināšanu inkubatora aktīvs līdzdalībnieks. Kā galvenie darbības virzieni noteikti: izstāžu darbība, kolekcijas veidošana un eksponēšana, pētniecība, izglītības un sociālās iesaistes programmu un aktivitāšu īstenošana.


Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds

Lai taptu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja ēka, ABLV Charitable Foundation un Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nodibinājuši Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fondu. Tā mērķis ir par dibinātāju un Fonda piesaistītiem citiem publisko un privāto personu finanšu līdzekļiem, partnerībā ar Latvijas valdību un Kultūras ministriju, veikt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecību, nodrošināt šī muzeja darbību un pārvaldību, tostarp arī muzeja laikmetīgas mākslas krājuma veidošanu, uzturēšanu un pētniecību. Privātai iniciatīvai ir milzīga nozīme sabiedrības attīstībā, tādēļ jaunā Fonda dibinātāji cer, ka šis solis dos spēcīgu attīstības impulsu aktuālajiem mākslas procesiem Latvijā, veicinās integrētas kultūras telpas veidošanos, kā arī padarīs Rīgu par atpazīstamu un īpašu tūrisma galamērķi.

2014. gada 30. oktobrī LR Kultūras ministrija un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds parakstīja nodomu protokolu par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveidi un attīstīšanu. Tas parakstīts, pamatojoties uz veiksmīgo ilgtermiņa sadarbību starp Kultūras ministriju, ABLV Charitable Foundation un Borisa un Ināras Teterevu fondu kā ievērojamiem Latvijas laikmetīgās mākslas jomas mecenātiem, un ABLV Bank kā galveno atbalstītāju Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma veidošanā.

Nodomu protokols paredz, ka Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs atradīsies finanšu darījumu un atpūtas centra New Hanza City (NHC) teritorijā. NHC tiek attīstīts 24,5 hektāru platībā bijušās Rīgas Preču dzelzceļa stacijas vietā, kvartālā starp Hanzas, Pulkveža Brieža, Skanstes un Sporta ielu. Plānots, ka Fonda dibinātāji muzeja būvniecībai nodrošinās finansējumu vismaz 30 miljonu eiro apmērā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds iecerējis muzeja ēku atklāt 2021. gada 18. novembrī. Muzeja darbība pēc tā nodošanas ekspluatācijā tiks organizēta, ievērojot Latvijas Republikas Muzeju likumu, lai tiktu nodrošināta muzeja pieejamība sabiedrībai, un muzeja krājums būtu iekļauts Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā.


Borisa un Ināras Teterevu fonds

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai veicinātu kultūras, mākslas un augstākās izglītības izcilību attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu sociālajā jomā, kopienu attīstības organizācijām un dzīvnieku aizsardzībai. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 citās valstīs teju visos kontinentos. Vairāk informācijas — www.teterevufonds.lv

Borisa un Ināras Teterevu mākslas programma TÊTE-À-TÊTE ir viens no veidiem, kā Borisa un Ināras Teterevu fonds veicina kultūras un mākslas attīstību un pieejamību Latvijā. Tā uzsākta 2013. gadā, togad sasniedzot 75 tūkstošus interesentu. Darbības otrajā gadā būtiski paplašināta auditorija, sasniedzot vairāk nekā 250 tūkstošu iedzīvotāju. Ik gadu mākslas programma kļūst arvien apjomīgāka un daudzveidīgāka, piedāvājot sabiedrībai tādus Eiropas mēroga laikmetīgās kultūras un mākslas notikumus, kurus bez Fonda atbalsta Latvijā realizēt nebūtu iespējams. Vairāk informācijas — www.tat.lv

Savukārt Fonda mākslas programmas “Māksla publiskā telpā” ietvaros tiek radīti paliekoši laikmetīgās mākslas objekti pilsētvidē. Programmas vadmotīvs ir DOMĀTPRIEKS, lai uzsvērtu, ka laikmetīgā māksla pilsētvidē var ienest pozitīvu pārsteigumu, paradoksu, pasaules elpu un domas klātbūtni. Vairāk informācijas — www.artinpublicspace.lv

Borisam un Inārai Tetereviem ir piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums — Triju Zvaigžņu ordenis —, abi mecenāti atzīti par Gada rīdziniekiem, savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, UNESCO Latvijas Nacionālās komisija un biedrība “ICOMOS Latvija” piešķīrusi Borisa un Ināras Teterevu fondam Kultūras mantojuma Gada balvas Īpašo balvu par mecenātismu. 2015. gadā abi mecenāti kļuvuši par “Eiropas gads attīstībai 2015” labās gribas vēstniekiem.


ABLV Charitable Foundation

ABLV Bank 2005. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar LR Kultūras ministriju, kļūstot par nozīmīgāko Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja projekta atbalstītāju, jo ir paredzējusi laika posmā līdz 2021. gadam muzeja kolekcijas izveidei atvēlēt 1 422 872 euro. Šobrīd par bankas līdzekļiem topošā muzeja krājumam jau iegādāti mākslas darbi 720 000 euro vērtībā.

ABLV Bank lielākie akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs 2006. gadā nodibināja ABLV Charitable Foundation, kura darbības mērķis ir veicināt biznesa un visas sabiedrības atbildību par līdzcilvēkiem un vidi. Fonda uzmanības centrā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītība un labiekārtota pilsētvide. ABLV Charitable Foundation drīz varēs atzīmēt savas darbības desmitgadi, un šajā laikā tas izaudzis par vienu no lielākajiem un efektīvākajiem labdarības fondiem Latvijā. Ziedojumos un dāvinājumos piesaistīti 4,3 miljoni eiro — galvenokārt, no ABLV Bank, tās darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, un kopumā Fonds realizējis ap 270 projektiem, piešķirot tiem finansējumu vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā.

Vēloties sniegt īpašu atbalstu laikmetīgās mākslas norisēm Latvijā, ABLV Charitable Foundation rīko grantu konkursus māksliniekiem un mākslas organizācijām, atbalstot mākslas izstāžu īstenošanu, kā arī izglītības projektu realizēšanu Fonda atbalstīto izstāžu ietvaros. ABLV Charitable Foundation sniedz atbalstu arī projektiem kultūras žurnālistikas jomā. Fondam ir ilggadēja sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, atbalstot tās maģistrantus darbā pie studiju noslēguma izstādēm. 2015. gadā Fonds bija ģenerālais atbalstītājs Latvijas Paviljonam 56. Venēcijas mākslas biennālē.
Vairāk informācijas – www.ablv.org

Līva Jēgere
MRS grupa
+371 26151344
liva.jegere@mrsgrupa.lv

Tuvāka informācija par konkursa norisi:
Catherine Reading
catherine.reading@malcolmreading.co.uk
+44 (0)20 7831 2998

Rādīt vēl