Sākums –  Laikmetīgā māksla – Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm – 

Grantu konkursa rezultāti

2016. gada 6. janvāris

Liels paldies visiem, kas piedalījās ABLV Charitable Foundation rīkotajā grantu konkursā programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” ietvaros!

Lai sekmētu ABLV Charitable Foundation līdzdibināto iniciatīvu 2021.gadā atklāt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju, grantu konkursa mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai. Grantu konkursa ietvaros tiek piešķirti granti nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu. Īpaši jāuzsver, ka šogad pirmo reizi konkursa kārtā bija iespēja pieteikt atbalstam arī izglītības projektus, kas norisināsies mūsu atbalstīto mākslas izstāžu ietvaros.

Konkursā kopā tika pieteikti 20 laikmetīgās mākslas izstāžu projekti.

Fonda valde nolēma piešķirt grantus sekojošiem 4 projektiem par kopējo summu EUR 34 000 EUR:

 • Izstāde “Teritorijas, robežas un savienojumi” Rīgas fotomēneša ietvaros.
  Biedrība “Rīgas fotomēnesis”.
  Piešķirtais finansējums:
  EUR 8 000 izstādes rīkošanai;
  EUR 2 000 izglītības projekta realizācijai izstādes ietvaros.
 • Projekts “Edgara Gluhova un Daigas Grantiņas personālizstādes”.
  Biedrība “kim?”.
  Piešķirtais finansējums:
  EUR 8 000 izstādes rīkošanai;
  EUR 2 000 izglītības projekta realizācijai izstādes ietvaros.
 • Projekts “Jurim Boiko veltīta izstāde”.
  Biedrība “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs”.
  Piešķirtais finansējums: EUR 9 500.
 • Izstāde “Ceļojums uz nekurieni. Artura Riņķa un Ivetas Vaivodes kopizstāde”.
  Biedrība “Mākslas telpa”.
  Piešķirtais finansējums: EUR 4 500.

Lai iegūtu plašāku informāciju par augstākminētajiem projektiem, lūdzu sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā.

Pārējo projektu īstenotājiem novēlam veiksmi trūkstošā finansējuma piesaistē un projekta realizācijā!

Rādīt vēl