Izglītība
Programmas "Izglītības projekti" mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par izglītības nozīmi kopumā, kā arī par laikmetīgo mākslu, tās saturu un formu. Ar programmas palīdzību pirmsskolas, bērnudārza, skolas vecuma bērnos un augstskolu studentos rosinām izpratni par muzeju kā aizraujošu un stimulējošu vidi attīstībai. Tāpat veicinām kvalitatīvu mākslas izglītības apguvi, atbalstot izglītojošo spēļu attīstību un radīšanu, rīkojot diskusijas, vieslekcijas, seminārus, konferences, praktiskas nodarbības studentiem, nozaru speciālistiem un citiem jomas interesentiem.
Programmas "Kultūras žurnālistika" mērķis ir kvalitatīvu interviju un sarunu publicēšana ar kultūras un mākslas pārstāvjiem, kā arī rakstu krājumu un sējumu izdošana par laikmetīgo mākslu. Atbalsts tiek sniegts arī citiem nacionālas nozīmes kultūras un izglītojoša satura izdevumiem.
Līdz šim esam atbalstījuši rakstu sērijas pašmāju poligrāfijas un interneta izdevumos — avīzēs, piemēram, ilgus gadus atbalstot izdevumu Kultūras Diena, un žurnālos, apkopojuši rakstus, stāstus un intervijas grāmatās vai kultūras un izglītības jomas interneta izdevumos. Liela daļa drukātā formātā publicēto rakstu un interviju, kā arī cita veida materiālu ir lasāmi arī internetā un pieejami bez maksas.
Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram